Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:

 • sa beneficieze de serviciul universal in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE, daca indeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi incadrati la aceasta categorie si sa opteze pentru oricare dintre preturile/tarifele aplicabile categoriei de clienti finali din care fac parte;
 • sa opteze pentru orice modalitate de plata pe care furnizorul o pune la dispozitie;
 • sa solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau inlocuirea grupului de masura/contorului defect, in conditiile reglementarilor in vigoare;
 • sa solicite modificarea cantitatilor de energie convenite in conventia de consum, atunci cand facturarea se face pe baza unei conventii de consum, oricand considera ca i se va modifica consumul, cu conditia ca noile valori sa fie transmise cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturare respectiv;
 • sa solicite si sa primeasca de la furnizor si/sau OR explicatii privind elementele facturii;
 • sa primeasca, in scris, o oferta de furnizare in conditiile art. 18;
 • sa primeasca toate datele pertinente privind consumul in mod nediscriminatoriu in raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
 • orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.

 

 

 

Clientul final are urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca contravaloarea facturii emise de catre furnizor/OR la pretul/tariful si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice si/sau de retea si a altor prevederi legale;
 • sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiilor electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare;
 • sa respecte dispozitiile dispecerului energetic in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu prevederile contractelor de distributie/furnizare incheiate;
 • sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu OR;
 • sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive, in cazul in care in contractul de furnizare/retea nu exista prevederi contrare;
 • sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, furnizorului/OR orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii contractului;
 • sa respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de retea, inclusiv a conditiilor prevazute in anexele acestora;
 • orice alte obligatii prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.