INFORMARE CLIENTI CASNICI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 357/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1198 din 13 decembrie 2022, va aducem la cunostinta urmatoarele clarificari cu privire la pretul final facturat plafonat de catre furnizorul de energie electrica, pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025, aplicabil clientilor finali casnici:

 • pretul final facturat plafonat la maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus se aplica urmatoarelor categorii de clienti casnici:
  a) al caror consum lunar este cuprins intre 0 si 100 kWh inclusiv;
  b) care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere; pretul final facturat plafonat se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele mentionate;
  c) care au in intretinere cel putin 3 copii cu varsta de pana in 18 ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza o forma de invatamant, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere; pretul final facturat plafonat se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele mentionate;
  d) familii monoparentale, care au in intretinere cel putin un copil cu varsta de pana la 18 ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza o forma de invatamant, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere; pretul final facturat plafonat se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au depu
 • pretul final facturat plafonat la maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul lunar cuprins intre 100,01 si 255 kWh; consumul de energie electrica cuprins intre 255 si 300 kWh/luna se factureaza la pretul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;
 • pretul final facturat plafonat la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru intregul consum, in cazul in care consumul depaseste 300 kWh/luna.

In cazul clientilor finali casnici, pretul final plafonat se aplica doar la locurile de consum de domiciliu/resedinta, astfel:

 • clientul final casnic cu un singur loc de consum, beneficiaza automat de pretul plafonat la care se incadreaza conform consumului lunar,
 • clientul final casnic care are atat adresa de resedinta, cat si adresa de domiciliu, poate beneficia de pretul plafonat la care se incadreaza conform consumului lunar, fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de resedinta, pe baza unei declaratii depuse la furnizorul de energie electrica, privind faptul ca nu beneficiaza de pret plafonat pentru un alt loc de consum.

Avand in vedere noile categorii de clienti finali introduse care pot beneficia de pretul plafonat in urma depunerii unei cereri si declaratii la furnizorul de energie electrica, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) a elaborat un model de Cerere si un model de Declaratie pe proprie raspundere pentru a fi folosite in relatia cu furnizorul. Atat Cererea, cat si Declaratia pe proprie raspundere se pot depune la furnizorul de energie electrica, atat in format fizic, cat si in format electronic. Modelele pot fi descarcate de pe pagina oficiala de internet a societatii noastre: www.electricnetgroup.com si/sau A.N.R.E.: www.anre.ro.

Precizam ca numai clientii finali casnici care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor, cei care au in intretinere cel putin 3 copii cu varsta de pana in 18 ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza o forma de invatamant, familiile monoparentale, care au in intretinere cel putin un copil cu varsta de pana la 18 ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza o forma de invatamant, precum siclientii finali casnici cu mai multe locuri de consum care vor sa beneficieze de pretul plafonat pentru alt loc de consum decat cel de domiciliu/resedinta, trebuie sa depuna Cerere si Declaratie pe proprie raspundere la furnizor, restul clientilor casnici beneficiaza de pret plafonat in mod automat fara alte formalitati.


GRENERG S.R.L.,
Furnizor de Energie Electrica