Oferta de furnizare energie electrica
pentru clientii finali casnici si asociatiile de proprietariPACHET
PRET ENERGIE ELECTRICA
[LEI/KWh]
FIX 24 0,285
Dinamic 0,325
E FIX 24 0,250
E Dinamic 0,290

Pretul de furnizare contractat este un pret negociat si reprezinta valoarea energiei electrice active, constituie un pret de baza (net) la care se adauga abonamentul de rezervare de 0,2 lei pe zi la pachetul Dinamic si E Dinamic, 0,36 lei pe zi la pachetul Fix 24 si E Fix 24 precum si tarifele reglementate pentru serviciile associate dupa cum urmeaza: tarifele de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tarifele pentru serviciul de distributie. Pretul de furnizare nu contine pretul pentru energia electric reactiva, TVA, accize, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, valoarea certificatelor verzi, care se factureaza conform reglementarilor specific in mod distinct. Tarifele reglementate stabilite de autoritatea de reglementare, ANRE, sunt publice si obligatorii, fiind diferentiate pentru fiecare zona de distributie, si nu constituie venituri pentru furnizor, aplicandu-se din momentul publicarii acestora in Mon.Of., prevedere aplicabila si altor obligatii legale impuse de catre organele abilitate.

Contractul de furnizare se va incheia in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii clientului final si comunicarii datelor in vederea incheierii contractului si a pretului stabilit prin negociere.

Durata incheierii contractului se reduce in toate cazurile cand conditiile furnizarii se stabilesc prin negociere si contact direct intre clientul final si reprezentantul furnizorului.