Oferta de furnizare gaze naturale
pentru clientii finali casnici si asociatiile de proprietari


PACHETE DE PRETURI OFERITE   

PACHET
STANDARD
GAZ ONE
GAZ BONUS


Pretul este valabil pentru toate categoriile de consum
si este exprimat in lei/MWh.

105,71 83,00 93,00

Pretul de furnizare contractat este un pret negociat si reprezinta contravaloarea gazelor naturale furnizate. La acest pret, se adauga abonamentul zilnic conform pachetului ales, tariful reglementat pentru serviciul de distributie precum si tariful mediu de transport si echilibrare in cuantum de 12.71 lei/MWh. in functie de pachetul ales, abonamentul zilnic se va evidentia distinct pe factura, in functie de categoria de consum, dupa cum urmeaza: la pachetul B1 GAZ ONE 0,33 lei/zi; pachetul B2 GAZ ONE 0,50 lei/zi; pachetul B3 Gaz ONE 0,833 lei/zi; la toate pachetele GAZ BONUS 0 lei/zi; pachetul STANDARD 1 leu/zi. incadrarea in categoriile de consum: B1 pana la 23,25 MWH, B2 intre 23,26-116,28 MWh, B3 intre 116,29-1.162,75 MWh, se va face in baza consumului anual realizat, comunicat de distribuitor. Pretul stabilit in contract nu contine TVA, accize, abonamentul zilnic conform pachetului ales, tariful reglementat pentru serviciul de distributie, tariful mediu de transport si echilibrare in cuantum de 12.71 lei/MWh si contine alte cheltuieli legale care intervin pentru furnizarea gazelor naturale si care sunt decontate de catre furnizor, operatorilor licentiati care asigura acele servicii.

Tarifele reglementate sunt stabilite de autoritatea de reglementare, repectiv ANRE, fiind publice si obligatorii. Acestea sunt stabilite in mod diferentiat pentru fiecare zona de distributie, nu constituie venituri pentru furnizor si se aplica din momentul publicarii tarifelor in Monitorul Oficial.

Pretul de furnizare negociat si acceptat de consumator este valabil timp de 3 (trei) luni si se aplica pana la data notificata pentru intrarea in vigoare a noului pret.

Nu se cere constituirea unor garantii pentru incheierea contractului de furnizare.