Clienti noncasnici - Documente necesare pentru a beneficia de plafonare


Facilitățile pentru clientii noncasnici prevăzute de OUG nr. 119/2022, se aplică începând cu data de 01.09.2022, daca aceștia depun la furnizorul de energie electrica în termen de maximum 30 de zile de la data de 01.09.2022, o solicitare si o declarație pe propria răspundere.

Clienții noncasnici care nu au depus solicitarea și declaraţia pe propria răspundere în termenul menționat anterior, precum şi persoanele juridice înfiinţate după data de 01.09.2022, beneficiază de prevederile O.U.G. nr. 119/2022, începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii acestor documente la furnizorul de energie electrică.

Modelul de solicitare si declarație pe propria răspundere, poate fi vizualizat și descărcat de mai jos.
Pentru a beneficia de aceste facilități este necesar să completati și să semnați documentele menționate anterior, dupa care să le returnați către societatea noastra.


Solicitare client noncasnici

Declaratie pe propria raspundere client noncasnic